Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Eakar nhận lắp Điện mặt trời áp mái tại Eakar Dak Lak

Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Đak Lak, Buôn Ma Thuột

DienmattroiEVN nhận thi công lắp đặt hệ thống Pin điện năng lượng mặt trời áp mái tại Eakar Đak Lak và các khu vực:

Lắp điện mặt trời áp mái tại thị trấn Eakar, Ea Knốp, xã Cư Ni, Ea Kmut, xã Cư Huê, xã Xuân Phú, xã Ea Đar, xã Ea Sar, Ea Sô, xã Ea Tih, xã Ea Pal, xã Cư Yang, xã Cư Prong, xã Cư Bông.

Và thi công Pin điện mặt trời tại Huyện Krong Pak, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tưới tiêu và gia tăng thu nhập hàng tháng

Liên hệ lắp đặt hệ thống Pin điện mặt trời áp: 0898.079.600

Lợi ích khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái >>Xem tiếp<<

  1. Gia tăng thu nhập khi bán lại điện mặt trời cho điện lực EVN
  2. Tiết giảm 99% chi phí điện mỗi tháng

Ngoài khu vực Eakar và huyện Krong Pak. ĐienmattroiEVN nhận thi công lắp điện mặt trời tại Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Buôn Hồ, huyện Cư Kuin, Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Súp, Krong Ana, Krong Bông, huyện Krong Buk, Krong Năng, Krong Pắc, huyện Lak, huyện M’ Drak. Điện năng lượng mặt trời áp mái ích nước lợi nhà