Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Krông Pắc đơn vị lắp Điện năng lượng mặt trời tại Krông Pắc Đak Lak

Lắp điện năng lượng mặt trời tại Krong Pắc, Eakar, Buôn Mê Thuột, Ea H'leo, M'Drak, xã  Xuân Phú, Ea Sô, Ea Đar, xã Cư Huê, Ea Sup, xã Cư Prong, xã Cư Bông, xã Cư Ni, Ea Kmut, xã Ea Sar, Ea Tih tỉnh Đak Lắk

DienmattroiEVN đơn vị thi công lắp đặt hệ thống Pin điện mặt trời áp mái tại huyện Krong Pắc tỉnh Đak Lak.

Điện năng lượng mặt trời tại huyện Krong Pắc dần trở nên thông dụng hơn với người dân tỉnh Đak Lak vì những tiện ích do điện mặt trời áp mái mang lại:

  1. Cung cấp dòng điện từ thiên nhiên vô tận, không tốn phí hàng tháng
  2. Tiết giảm 99% chi phí tiền điện khi dùng điện mặt trời áp mái tại Krong Pắc
  3. Gia tăng khoản thu nhập hàng tháng khi dòng điện dư thừa được điện lực EVN mua lại

Liên hệ lắp điện mặt trời tại Krong Pắc: 0898.079.600